Iskolánk hagyományrendszere

CEAS - Gimnázium és Szakközépiskola hagyományrendszereAz iskola hagyományrendszerének életben tartása, megújítása a fenntartó, az iskolavezetés, a tantestület és a DÖNK közös célja és feladata is. Ezen a területen célunk az, hogy „megőrizve-megújítva, ápolva-újat teremtve” kettősség jegyében meglévő hagyományainkat továbbfejlesztve és újakat teremtve építsük fel az intézmény hagyományrendszerét.

Az iskolai ünnepségek megtartásával célunk a történelmi múlt tisztelete és az iskolai hagyományok ápolása. A hivatalos nemzeti ünnepekről iskolai szintű megemlékezéseket tartunk. Ezek az alábbiak: Március 15., Október 23.

A nemzeti ünnepek mellett saját iskolai ünnepségeket, megemlékezéseket tartunk az intézmény falai között. Ezek az alábbiak:

 • Tanévnyitó
 • Végzős tanulók ballagása
 • Tanévzáró
 • Október 6. megemlékezés
 • Gólyaavató (9-es tanulók iskolai polgárrá avatása)
 • Szalagavató bál
 • Diáknap
 • Egészségnap
 • Családi Nap

Az iskolai szintű megemlékezéseken kívül, osztályszintű rendezvényeket is tartunk, azzal a céllal, hogy az osztályközösségek minél jobban összekovácsolódjanak, és összetartsanak. Osztályszintű rendezvények az alábbiak:

 • Holocaust emléknap
 • A kommunizmus áldozatainak emléknapja
 • Osztálykirándulások
 • Klubdélutánok
 • Karácsonyi ünnepségek

Az iskolai rendezvények mellett a tanulmányi munkához kapcsolódó hagyományos rendezvényeket is tartunk. Ezek az alábbiak:

 • iskolai tanulmányi versenyek meghirdetése, és azokra való felkészülés,
 • központi tanulmányi versenyekre való felkészülés
 • OSZTV (Országos Szakmai Tanulmányi Verseny)
 • OKTV (Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny)
 • Helyi és különböző szintű sportversenyek