Mit kell tudni az LCCI szóbeli nyelvvizsgáról?

angol_szakkepzes.jpg

 

A szóbeli vizsga két részből áll:   

 •  beszédértés vizsga (gépi hang alapján) – 30 pont (teljesítési minimum 12 pont)
 •  szóbeli kommunikáció vizsga – 70 pont

A beszédértés vizsga és a szóbeli kommunikáció vizsga két részeredményét összeadva kapjuk meg a szóbeli vizsga végeredményét, mely maximum 100 pont. Magyarországi akkreditációs előírás értelmében a sikeres magyar állami bizonyítvány megszerzéséhez valamennyi készség legalább 40 %-os teljesítése szükséges. Ez azt jelenti, hogy a beszédértés vizsgán (hallás utáni értés készsége) minimum 12 pontot kell elérni, valamint a két részvizsga összpontszáma el kell, hogy érje a 60 pontot.

A beszédértés vizsgára az írásbeli vizsga napján kerül sor. A teszt 30 feleletválasztós kérdésből áll. A hanganyag elhangzása előtt a kérdéseket át lehet nézni, erre 5 perc áll rendelkezésre. A hanganyag egyszer hangzik el. A vizsga két részből áll: az első rész 10 kérdésből, a második rész 20 kérdésből. Az első rész feladattípusa: elhangzik egy kérdés és rá 3 lehetséges válasz. Sem a kérdés, sem a válaszok nincsenek benne a füzetben. A kérdéshez illő válasz betűjelét kell besatírozni (A,B vagy C) a válaszlapon. A második rész feladattípúsa: feleletválasztós kérdések. Elhangzik egy párbeszéd vagy bejelentés. A szöveghez egy kérdés és négy lehetséges válasz kapcsolódik, melyet a füzetben kell elolvasni. Ki kell választani a 4 lehetőség közül az egyik betűjelét (A,B,C vagy D) és ezt kell besatírozni a válaszlapon. Mindkét rész előtt elhangzik egy-egy példa a hanganyagon. A füzetbe nem szabad írni. Pont csak a válaszlapon szereplő helyes válaszért jár. A válaszlapot grafitceruzával szükséges kitölteni, mivel a lapokat grafitot érzékelő szkenner javítja.

A vizsga időtartama: alapfokon kb. 20 perc, középfokon kb. 25 perc, felsőfokon kb. 30 perc. Nehézsége a szintek emelkedésével növekszik. Segédeszköz nem használható. A beszédértés vizsga alatt senki nem hagyhatja el a termet, és késve érkező vizsgázó nem engedhető be. A terem elhagyása a vizsgázó dolgozatának érvénytelenítését jelenti. A vizsga megkezdése előtt a vizsgázónak arcképes igazolvány felmutatásával kell igazolnia személyazonosságát. Ennek hiányában a vizsgát nem kezdheti meg, és vizsgázási lehetőségét is elveszíti.

A szóbeli kommunikáció vizsga kétfős bizottság előtt történik, ahol az egyik vizsgáztató a kérdező, a másik pedig a független értékelő. A vizsga napja az írásbeli napjához képest néhány nappal korábban vagy később, esetleg az írásbeli vizsgával egy napon van. A vizsgabeosztásról a vizsgázó kb. 10-14 nappal a vizsgát megelőzően, írásban értesül. A szóbeli vizsga hanganyaga rögzítésre kerül.

A vizsgázó a sillabusz témaköreiből készített vizsgakérdések közül egyet húz, majd 5 perc felkészülési időt kap. A vizsgakérdésen alapfokon illusztráció és kérdések vannak, közép- és felsőfokon kérdések vannak, amik segítik a felkészülést. A szóbeli vizsgán segédeszköz nem használható és nem szabad jegyzetelni. A vizsga kb. 2 perc „bemelegítéssel” kezdődik, melynek célja, hogy a vizsgázó feszültsége oldódjon és hozzászokjon a hangrögzítéshez. A vizsga 3 feladatból áll: témakifejtés, irányított beszélgetés és szituációs feladat az adott témakörben. Az értékelés szókincs (20 pont), folyamatosság és párbeszédkészség (20 pont), nyelvhelyesség (20 pont) és kiejtés, intonáció (10 pont) alapján történik, maximum 70 pont szerezhető.A szóbeli vizsga témakörei a következők:

Earning a Living             

 •  wages, living standards
 •  job types and roles
 •  candidate’s (intended) job
 •  employee/employer relationships
 •  organizational type/structure

Production, Sale of Goods and Services       

 •  distribution: origin and destination of products          
 •  retail and wholesale/small shops/supermarkets
 •  new markets and products
 •  consumer protection
 •  customer service/quality

Trade            

 •  imports/exports
 •  international markets
 •  trade blocs e.g. EU
 •  issues in developing countries

Money           

 •  methods of paying, purchasing
 •  price changes, inflation
 •  banking services
 •  savings and investment
 •  pensions

Transport     

 •  logistics and transportation
 •  types
 •  individual, commercial, industrial
 •  local, national, international
 •  advantages and disadvantages
 •  improvements
 •  congestion
 •  pollution

Communications              

 •  effects on business
 •  effects on individuals
 •  media: TV, radio, newspapers, Internet
 •  Social networking
 •  IT, computers, PCs
 •  telephone, email, fax, surface mail
 •  advertising

Education       

 •  personal
 •  education system
 •  training
 •  skills

Travel and Tourism        

 •  travel and the individual
 •  tourism and local area
 •  tourism in the nation’s economy

Alapfok B1

Idő

Felkészülés

A vizsgázó a vizsga előtt 5 perc felkészülési időt kap. Jegyzetelni nem lehet, szótár nem használható.

5  perc

Bevezető beszélgetés

A vizsgázó a vizsgáztató által feltett általános és szakmai kérdésekre válaszol.

(ez a rész nem tartozik bele az értékelésbe)

1-2 perc

1. Témakifejtés

A húzott témáról kell röviden, kép alapján beszélni.

2-3 perc

2. Irányított beszélgetés

Irányított beszélgetés a vizsgáztatóval a húzott témában.

2-3 perc

3. Szituációs feladat

Az adott témához kapcsolódó szituációs feladat előadása a vizsgáztató segítségével.

2-3 perc

Középfok B2

Idő

Felkészülés

A vizsgázó a vizsga előtt 5 perc felkészülési időt kap. Jegyzetelni nem lehet, szótár nem használható.

5  perc

Bevezető beszélgetés

A vizsgázó a vizsgáztató által feltett általános és szakmai kérdésekre válaszol.

(ez a rész nem tartozik bele az értékelésbe)

1-2 perc

1. Témakifejtés

A húzott témáról kell a megadott kérdések alapján beszélni.

3-4 perc

2. Irányított beszélgetés

Irányított beszélgetés a vizsgáztatóval a húzott témában.

3-4 perc

3. Szituációs feladat

Az adott témához kapcsolódó szituációs feladat előadása a vizsgáztató segítségével.

3-4 perc

Felsőfok C1

Idő

Felkészülés

A vizsgázó a vizsga előtt 5 perc felkészülési időt kap. Jegyzetelni nem lehet, szótár nem használható.

5  perc

Bevezető beszélgetés

A vizsgázó a vizsgáztató által feltett általános és szakmai kérdésekre válaszol.

(ez a rész nem tartozik bele az értékelésbe)

1-2 perc

1. Témakifejtés

A húzott témáról kell a megadott kérdések alapján beszélni.

4-5 perc

2. Irányított beszélgetés

Irányított beszélgetés a vizsgáztatóval a húzott témában.

4-5 perc

3. Szituációs feladat

Az adott témához kapcsolódó szituációs feladat előadása a vizsgáztató segítségével.

4-5 perc